Πότε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο εξοφλεί την δόση του στεγαστικού δανείου;

Η ασφάλιση του ενυπόθηκου ακινήτου αποτελεί για τους δανειολήπτες μια σπουδαία οικονομική στήριξη σε περίπτωση ολικής ή και μερικής ζημιάς, που θα υποστεί από διάφορες αιτίες.

Στην περίπτωση ολικής καταστροφής της ασφαλισμένης οικίας η ασφαλιστική εταιρεία αποπληρώνει την τράπεζα και ο αγοραστής «ελευθερώνεται» από το άγχος και την δέσμευση της καταβολής των χρημάτων.

Τι γίνεται όμως όταν η ασφαλισμένη οικία υποστεί ζημιές από καλυπτόμενους κινδύνους π.χ. από μια πυρκαγιά ή έναν σεισμό και κριθεί προσωρινά ακατάλληλη προς κατοίκηση μέχρι να επισκευασθεί; Μέσα σε όλα τα απρόοπτα έξοδα ο αγοραστής θα έχει να πληρώσει εκτός των άλλων πιθανόν και ενοίκιο για μια προσωρινή στέγαση σε άλλο ακίνητο και την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου του!

Η δόση του στεγαστικού δανείου αποπληρώνεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που διατηρεί ο αγοραστής έως ενός σημαντικού ποσού και μέχρι ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ανάλογα πάντοτε το πακέτο ασφάλισης και την ασφαλιστική εταιρεία. Δείτε εδώ τους όρους της εταιρείας Generali, παρόμοιους με άλλων εταιρειών:

Δόση στεγαστικού δανείου

Πηγή: http://www.nextdeal.gr/

Posted in Χρησιμες Πληροφοριες.