Q.Τι μου προσφέρουν οι προαιρετικές καλύψεις αυτοκινήτου;
A. Με τις προαιρετικές ασφαλίσεις του κλάδου αυτοκινήτου, συμπληρώνεται και επεκτείνεται η κάλυψη του ασφαλισμένου και του αυτοκινήτου του σε τομείς που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στον ασφαλισμένο.

Q.Τι καλύπτει η μικτή ασφάλιση;
A. Με τη μικτή ασφάλιση (ή ασφάλιση ιδίων ζημιών), η ασφαλιστική σας εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του δικού σας οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση, ακόμα και στην περίπτωση που είστε υπεύθυνος για το τροχαίο ατύχημα.

Q.Τι είναι η “απαλλαγή” και σε τι με ωφελεί;
A. “Απαλλαγή” είναι το χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρία ως αποζημίωση και επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση ζημίας. Συνεπώς, αν η ασφάλιση συμφωνήθηκε με “απαλλαγή” του ασφαλιστή για ορισμένο ποσό ανά ατύχημα, η ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται μόνο για την τυχόν – πέραν του ποσού της απαλλαγής – ζημία. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το ύψος της “απαλλαγής” επηρεάζει πτωτικά το ύψος των ασφαλίστρων. Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η “απαλλαγή” που θα συμφωνήσετε με την εταιρία σας, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώσετε.

Q.Τι είναι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);
A.Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων. Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, συντόμευση του χρόνου καταβολής της δικαιούμενης αποζημίωσης και μείωση των δικηγορικών παρεμβάσεων και των προσφυγών στα δικαστήρια. Με το Φιλικό Διακανονισμό, αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρία.

Στην πράξη, για να ενταχθεί ένα ατύχημα στο καθεστώς του Φιλικού Διακανονισμού, θα πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις και φυσικά τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να μην διαφωνούν ως προς το ποιος ευθύνεται. Πιο αναλυτικά, για να ενταχθούμε στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού:

· Οι ασφαλιστικές εταιρείες και των δύο οχημάτων να συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής

· Η αποζημίωση για υλικές ζημιές να μην υπερβαίνει τις 6.500 ευρώ ανά ατύχημα.

· Η αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ για κάθε ατύχημα συνολικά και με ανώτατο όριο ανά ζημιωθέν πρόσωπο τα 12.000 ευρώ.